Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach
czwartek, 19 września 2013 00:27

Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach


W dniu 18 maja 2013 r. odbyło się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków organizacji. Uczestnicy obrad podsumowali pracę organów statutowych Cechu oraz dokonali wyboru nowych władz organizacji na kadencję 2013-2017.

Obrady rozpoczęły się miłą uroczystością, podczas której odznaczeniami rzemieślniczymi zostali uhonorowani następujący rzemieślnicy:

I. „Platynowy medal im. Jana Kilińskiego ”

1. Szmyt Jan

2. Sosnówka Henryk

3. Bugowski Jarosław

4. Dembowski Bogdan

5. Przybylski Józef

6. Poźniak Bogusław

 

II. Srebrny  medal im. Jana Kilińskiego

  1. Starczewski Jan

 

III. „Honorowa Odznaka Rzemiosła”

1. Dębicka Ewa

2.Żurek Mariusz

3.Lewandowski Konrad

4.Wrzesiński Tadeusz

 

IV. Odznaka „Zasłużony dla Rzemiosła Szczecińskiego”

1. Grabowiecki Krzysztof

2. Ogrodowczyk Ryszard

3. Pawelec Beata

4. Bartoszewicz Renata

 

V. Złota odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle

1. Poźniak Andrzej – wyszkolił 21 uczniów

 

VI. Srebrna odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle :

1. Sosnówka Henryk - wyszkolił 10 uczniów

2. Wrzesiński Tadeusz – wyszkolił 10 uczniów

 

VII. Srebrny medal za zasługi dla Rzemiosła Szczecińskiego

1. Dylewski Tadeusz

2. Kaczmarek Jan

3. Sowiński Mariusz

 

W trakcie obrad organy statutowe przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności, a Andrzej Poźniak -  Starszy Cechu podsumował działania Zarządu Cechu podczas czteroletniej kadencji. W efekcie przedstawionych sprawozdań, władze Cechu jednogłośnie otrzymały absolutorium za minioną kadencje, a obradujący na tyle wysoko ocenili dotychczasową pracę Starszego Cechu i całego Zarządu, że Andrzej Poźniak jednogłośnie został Starszy Cechu na następną kadencję. W wyniku przeprowadzonego głosowania niemal wszyscy członkowie Zarządu nadal pełnić będą swoje funkcje.

 

Nowo wybrane statutowe organy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2013 r.

I. Starszy Cechu – Andrzej Poźniak

II . Zarząd :

- Bugowski Jarosław

- Sowiński Mariusz

- Żurek Mariusz

- Szmyt Jan

- Sosnówka Henryk

- Dębicka Ewa

III. Komisja Rewizyjna

- Starczewski Jan

- Fluderska Ewa

- Przybylski Józef

IV. Sąd Cechowy

- Olejnik Józef

- Kałużny Eugeniusz

- Lewandowski Konrad