Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach
Obchody 65 - lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach - 19 czerwca 2015r.
Nowości - Aktualności
wtorek, 07 lipca 2015 08:22

W dniu 19 czerwca  2015r. odbyły  się  w Centrum Rozrywki Rodzinnej „Kapitol” jubileuszowe uroczystości z okazji 65 – lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  w Gryficach.

W obchodach   dofinansowanych   przez Zarząd Województwa  Zachodniopomorskiego, wzięli udział aktywni członkowie cechu, rzemieślnicy którzy przeszli na zasłużoną emeryturę , Prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, Starszyzna Cechowa reprezentująca cechy zrzeszone w Izbie Rzemieślniczej   w   Szczecinie, władze samorządowe reprezentujące Starostwo Powiatowe Gryfice oraz Gminę Gryfice, rodziny rzemieślników,  sympatycy rzemiosła oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z rzemiosłem gryfickim.

 

Przed wejściem  na salę,  zaproszeni rzemieślnicy oraz goście zostali przywitani przez Zarząd Cechu, otrzymując jednocześnie ulotkę przedstawiającą 65 letnią historię Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach.

Obchody  zgromadziły kilka pokoleń rzemieślników oraz osoby niezwiązane bezpośrednio   z rzemiosłem.

Uroczystość rozpoczęła się od występu zespołu  akordeonowego Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia im. Wojciecha Kilara w Gryficach   w składzie :

  • Łukasz Waszyński
  • Jakub Piwiński
  • Patryk Przygoda
  • Małgorzata Drelich.

Jako solista  akordeonowy zaprezentował się Kacper Stawicki

Marianna Kowal – gitara

Maciej Kostecki – gitara.

Następnie zaprezentowana została  historia  Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców od chwili jego powstania do dnia dzisiejszego, w formie prezentacji filmowej, podsumowującej dotychczasową działalność organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości oraz przyszłości rzemiosła.

W podsumowaniu zostało stwierdzone, że mimo ciężkich czasów oraz  nienajlepszych prognoz dla rozwoju rzemiosła jako całości, gryficki Cech odnajduje się w otaczającej  go rzeczywistości, zwiększając z roku na rok liczbę zrzeszonych w nim zakładów rzemieślniczych oraz firm niezwiązanych bezpośrednio  z rzemiosłem       w ścisłym tego słowa znaczeniu. Daje to nadzieję na dalszy rozwój organizacji, która istniejąc od kilkudziesięciu lat, wykształciła i wychowała kilka pokoleń fachowców, których wiedza i umiejętności znacząco wpłynęły na rozwój miasta Gryfice, powiatu gryfickiego, a nawet samego województwa zachodniopomorskiego.

W trakcie uroczystości został  przekazany przez przedstawiciela darczyńców - Mariusza Sowińskiego  na ręce Zarządu Cechu w osobach Andrzeja Poźniaka - Starszy Cechu, Jarosław Bugowski – I Podstarszy Cechu, Jan Szmyt – II Podstarszy Cechu  nowy sztandar organizacji, który następnie został wręczony pocztowi sztandarowemu w składzie Chorąży Konrad Lewandowski, podchorąży Henryk Jankowski  i Józef Przybylski.

Fundatorom sztandaru zostały wręczone podziękowania za wsparcie organizacji w jego sfinansowaniu wraz z dokonaniem wpisów w pamiątkowej księdze upamiętniającej  to wydarzenie.

W trakcie uroczystości odznaczeniami rzemieślniczymi zostali uhonorowani :

Złotym medalem za zasługi dla rzemiosła zachodniopomorskiego uhonorowani  zostali :

1. Pan Kazimierz Sać – Starosta Powiatu Gryfickiego

2. Pan Andrzej Szczygieł – Burmistrz Gryfice

3. Pan Stanisław Stolz – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach

4. Pana Henryka Jankowskiego – zasłużonego rzemieślnika gryfickiego cechu

Srebrnym medalem za zasługi dla rzemiosła zachodniopomorskiego uhonorowani  zostali :

1. Pani Justyna Fedak – Białkowska Dyrektor Prywatnej Szkoły Zawodowej w Gryficach

2. Pana Tomasza Jachowskiego – prowadzącego działalność w zakresie usług hydraulicznych

(zapraszam  na scenę)

Honorową odznaką zasłużony dla rzemiosła zachodniopomorskiego odznaczony został :

1.Pana Krzysztofa Michalczyk – Dyrektora Banku Spółdzielczego w Gryficach

Obchody zakończyły się uroczystym obiadem, w trakcie którego uczestnicy obchodów  mieli   okazję do wymiany  doświadczeń, spostrzeżeń oraz dyskusji nad przyszłością  rzemiosła gryfickiego, zachodniopomorskiego oraz rzemiosła polskiego.