Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach

Historia Cechu


Wzmianki o działalności warsztatów rzemieślniczych na podgrodziach sięgają najdawniejszych czasów. Od dawna też przedstawiciele różnych zawodów skupiali się w Cechach branżowych od 1945 roku co świadczy o potrzebie ich funkcjonowania. Kontynuatorem tych rzemieślniczych tradycji jest powstały w Gryficach w 1950 roku Cech Rzemiosł Różnych. Skupili się w nim rzemieślnicy, którzy zdołali przetrwać niełatwy dla rzemiosła okres poprzednich lat. Starszym Cechu został Edmund Szmyt, który funkcję te piastował do roku 1984. Jego dwaj synowie po dzień dzisiejszy kontynuują rodzinne tradycje rzemieślnicze i są aktywnymi członkami Cechu.

Następnie funkcję Starszego Cechu pełnił Leopold Żurek w latach 1984 – 1989 oraz od roku 1997 do roku 2009. Od roku 1989 – 1995 funkcję Starszego Cechu sprawował Stanisław Mackojć, a od roku 1996 – 1997 funkcję Starszego Cechu pełnił Bogdan Poźniak.

W latach 1970-1990 Cech skupiał ponad 500 członków reprezentujących różne branże. Po 1989 roku liczba członków stopniowo malała. Obecnie Cech zrzesza 67 członków prowadzących działalność w 15 branżach. Corocznie w zakładach rzemieślniczych 100 uczniów podejmuje praktyczną naukę zawodu, a wielu z nich uzyskuje tytuł czeladnika.

Przystosowując metody działania do zmieniających się realiów gospodarczych i politycznych Cech nie zapomina o kultywowaniu tradycji i wartości, zwłaszcza etycznych, które zawsze były siłą rzemiosła i które mają rangę w każdej rzeczywistości. Członkowie Cechu aktywnie włączają się w szereg akcji społecznych i kulturalnych. Biorą udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej. Cech działa aktywnie na rzecz swoich członków nie tylko w sferze spraw związanych z prowadzeniem działalności rzemieślniczej i szkoleniowej, organizując wiele imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych. Do tradycji należą coroczny „Mikołaj” dla dzieci oraz noworoczne spotkania z weteranami rzemiosła, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę.


W roku 2000 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach został odznaczony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.