Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach

Statut i forma prawna CechuPoniższy odnośnik zawiera tekst jednolity uchwalony na Walnym Zgromadzeniu członków Cechu w dniu 14.06.2003r.

(plik w formacie PDF - kliknij aby pobrać).


"Statut Cech Rzemiosł Różnych w Gryficach"