Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach
Spis treści
Zakres działalności
Strona 2
Wszystkie strony

 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach zrzesza w obecnej chwili 65 członków prowadzących działalność w następujących branżach :

  - budownictwo

  - piekarnictwo

  - cukiernictwo

  - stolarstwo

  - fryzjerstwo

  - ślusarstwo

  - gastronomia

  - usługi elektryczne

  - handel

  - mechanika pojazdowa

  - usługi hydrauliczne i sanitarne


  Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego, współpracuje ze szkołami zawodowymi na etapie naboru uczniów, wyposaża zakłady zrzeszone w programy nauczania poszczególnych zawodów oraz inną niezbędną dokumentację.


  Działające Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach organizuje :

  · okresowe kursy bhp dla pracodawców,

  · okresowe kursy bhp dla pracowników,

  · kursy pedagogiczne dla instruktorów szkolących uczniów,

  · kurs - uprawnienia elektryczne do 1 kV,

  · inne kursy zawodowe w zależności od potrzeb.

   


   

  Pomagamy również w zdobyciu kwalifikacji zawodowych. Oferujemy wynajem sali wykładowej na kursy, konferencje. Posiadamy również pomieszczenia biurowe. Informacje oraz zapisy udzielane są w siedzibie Cechu w Gryficach przy ul. Mickiewicza 23,24 lub pod numerem telefonu 91 384 3391, 506 125 402 w godzinach 8ºº - 16ºº, e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.cech-gryfice.pl

   

  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Gryficach zostało wpisane w dniu 24 kwietnia 2008 r. do Ewidencji Działalności Oświatowej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gryficach. Natomiast w dniu 17 grudnia 2008 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod numerem ewidencyjnym 2.32/00123/2008. Organem prowadzącym Placówkę jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach.

  Głównym celem działalności Placówki jest :

  · uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie zawodowe,

  · stworzenie optymalnych warunków zapewniających słuchaczom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego wraz z poszanowaniem ich autonomii i godności osobistej.

   

  Zadania Placówki :

  · prowadzenie szkolenia na zlecenie podmiotów w zakresie i trybie wyznaczonym niniejszym statutem oraz przyjętymi programami szkolenia,

  · zapewnienie profesjonalnego poziomu szkolenia poprzez dobór wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej oraz wykorzystanie w nauczaniu nowoczesnych środków audiowizualnych i urządzeń technicznych,

  · przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej,

  · prowadzenie wymaganej dokumentacji szkoleniowej.

   

  Placówka kształci w zawodach robotniczych oraz nierobotniczych według zapotrzebowania:

  - realizuje ustalony program nauczania,

  - zapewnia odpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów kursów,

  - zatrudnia wykładowców zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego.


  Placówka przeprowadza rekrutację na zasadach powszechnej dostępności. Słuchaczami mogą być osoby wskazane przez zleceniodawców lub też osoby z wolnego wyboru.