Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach
Zakres działalności
Spis treści
Zakres działalności
Strona 2
Wszystkie strony

 

Pomagamy również w zdobyciu kwalifikacji zawodowych. Oferujemy wynajem sali wykładowej na kursy, konferencje. Posiadamy również pomieszczenia biurowe. Informacje oraz zapisy udzielane są w siedzibie Cechu w Gryficach przy ul. Mickiewicza 23,24 lub pod numerem telefonu 91 384 3391, 506 125 402 w godzinach 8ºº - 16ºº, e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.cech-gryfice.pl

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Gryficach zostało wpisane w dniu 24 kwietnia 2008 r. do Ewidencji Działalności Oświatowej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gryficach. Natomiast w dniu 17 grudnia 2008 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod numerem ewidencyjnym 2.32/00123/2008. Organem prowadzącym Placówkę jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach.

Głównym celem działalności Placówki jest :

· uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie zawodowe,

· stworzenie optymalnych warunków zapewniających słuchaczom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego wraz z poszanowaniem ich autonomii i godności osobistej.

 

Zadania Placówki :

· prowadzenie szkolenia na zlecenie podmiotów w zakresie i trybie wyznaczonym niniejszym statutem oraz przyjętymi programami szkolenia,

· zapewnienie profesjonalnego poziomu szkolenia poprzez dobór wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej oraz wykorzystanie w nauczaniu nowoczesnych środków audiowizualnych i urządzeń technicznych,

· przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej,

· prowadzenie wymaganej dokumentacji szkoleniowej.

 

Placówka kształci w zawodach robotniczych oraz nierobotniczych według zapotrzebowania:

- realizuje ustalony program nauczania,

- zapewnia odpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów kursów,

- zatrudnia wykładowców zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego.


Placówka przeprowadza rekrutację na zasadach powszechnej dostępności. Słuchaczami mogą być osoby wskazane przez zleceniodawców lub też osoby z wolnego wyboru.